Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla reaktioner:

2006-05-28 - Utdrag ur...

Knutby Filadelfia på utflykt

Jag fick nyligen veta att Knutby Filadelfia försöker knyta nya kontakter med andra församlingar och att de bjudit in talare utifrån. Initiativ som skulle kunna vara positiva, om de var en följd av att ledarna i Knutby hade insett att de hade gått fel och behövde hjälp. Men det tycks vara andra motiv som ligger bakom, eftersom ingen hört minsta antydan till att några kort lagts på bordet...

Den senaste nyhet av detta slag, som nådde mig, var i form av en fråga till mig. Där berättades att församlingen i Knutby hade inbjudits till Ludvika, av pastor Stenstrand, och att både Kim Wincent, Åsa Waldau och Peter Gembäck hade talat där. Om det är sant, blir min reaktion enligt följande:

Det förvånar mig - efter allt som blivit känt om Åsa W och församlingen - att pastor Stenstrand tycker att det är försvarbart att bjuda in dem. Jag menar inte att man borde isolera Knutby och undvika kontakt med dem. Den här sortens utbyte är däremot anmärkningsvärt.

Läs hela artikeln här...


2006-05-11 - Utdrag ur...

Barnbesök på fängelse

Jag fick en fråga om vad jag sagt till mina barn om varför jag sitter i fängelse, och om hur barnen upplever att besöka mig här. När jag hade besvarat dem funderade jag lite mer på det här med barns besök till fängelse, rent generellt.

Fängelsemiljön är speciell och upplevs ofta obehaglig även av vuxna besökare. Hur mycket mer främmande måste då inte barn uppleva det att genomgå säkerhetskontroller och låsas in i en sådan miljö? Här tror jag att kriminalvården kan göra förbättringar som skulle göra det enklare för barn att besöka sina anhöriga.

Oerhört avgörande är hur personalen bemöter barnen - och hur de bemöter barnens pappa när bamen ser det. Som regel tycker jag att det fungerar väldigt bra här, och det tror jag spelar stor roll för att mina barn tycker att det går så pass bra att besöka anstalten, som de gör.

Läs hela artikeln här...


2006-03-10 - Utdrag ur...

Jesus har med all säkerhet funnits

På debattsidan i Aftonbladet den 6 januari 2006 skriver Roger Viklund det högst anmärkningsvärda påståendet att Jesus aldrig har funnits. Han menar att folk inte är medvetna om hur svaga bevisen är för att Bibelns Jesus har funnits. Han grundar sedan detta påstående på en rad helt felaktiga uppgifter, som gör att hans försök faller ganska platt till marken. För att låna en fras ur artikeln vill jag påstå: Viklunds debattartikel vilar på några få antaganden, som inte alls klarar kritisk granskning.

Vem Jesus var, huruvida han var/är Guds son och Messias eller inte, kan vi naturligtvis ha olika uppfattningar om. Men att ifrågasätta Jesu existens som en verklig historisk person är lika fåfängt som att ifrågasätta om Persiens kung Kyros, Roms kejsar Nero, eller rent av vår egen Gustaf Vasa verkligen har funnits. Dessa personers gärningar och betydelse för historien kan vi se olika på, precis som med Jesus. Kanske är problemet att om vi betraktar det som ställt bortom varje rimligt tvivel att Jesus funnits, känner vi att det tvingar oss till ett ställningstagande på ett sätt som ingen annan historisk person gör?

Läs hela artikeln här...


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.